El Barri Gòtic

El Barri Gòtic

18.000 € / month

18.000 € / month

Sant Gervasi-Galvany

Sant Gervasi-Galvany

16.900 € / month

16.900 € / month

La Dreta de l'Eixample

La Dreta de l'Eixample

15.500 € / month

15.500 € / month

El Barri Gòtic

El Barri Gòtic

15.000 € / month

15.000 € / month

Les Tres Torres

Les Tres Torres

14.000 € / month

14.000 € / month

La Dreta de l'Eixample

La Dreta de l'Eixample

14.000 € / month

14.000 € / month

La Dreta de l'Eixample

La Dreta de l'Eixample

12.000 € / month

12.000 € / month

La Dreta de l'Eixample

La Dreta de l'Eixample

12.000 € / month

12.000 € / month

La Dreta de l'Eixample

La Dreta de l'Eixample

12.000 € / month

12.000 € / month

La Dreta de l'Eixample

La Dreta de l'Eixample

12.000 € / month

12.000 € / month

La Dreta de l'Eixample

La Dreta de l'Eixample

12.000 € / month

12.000 € / month

Pedralbes

Pedralbes

11.000 € / month

11.000 € / month

El Barri Gòtic

El Barri Gòtic

10.000 € / month

10.000 € / month

El Barri Gòtic

El Barri Gòtic

10.000 € / month

10.000 € / month

El Putxet-El Farró

El Putxet-El Farró

10.000 € / month

10.000 € / month

La Dreta de l'Eixample

La Dreta de l'Eixample

9.500 € / month

9.500 € / month

La Dreta de l'Eixample

La Dreta de l'Eixample

9.000 € / month

9.000 € / month

La Dreta de l'Eixample

La Dreta de l'Eixample

9.000 € / month

9.000 € / month

El Putxet-El Farró

El Putxet-El Farró

9.000 € / month

9.000 € / month

La Dreta de l'Eixample

La Dreta de l'Eixample

9.000 € / month

9.000 € / month